Navigace: Jsme tu / Co to stojí?

Co to stojí

Zadavatel projektu má vždy +/- 10% z ceny jako variabilní složku, kterou určuje dle spokojenosti se službami PH PROFIT!
Cena se vždy stanoví dohodou, přičemž se volí z následujících možností nebo jejich kombinací: (následující řešení jsou pouze orientační příklady)

Ceníková sazba za úkon

Oblasti využití

 • malé projekty
 • projekty s dílčím zadáním
 • malé firmy s přesně
 • definovanými potřebami
 • jednorázové konzultace

Příklady

Senior Consultant 2.000,- CZK / hod.
Consultant 1.100,- CZK / hod.
Assistant / Accountant 350,- CZK / hod.
Office Support 180,- CZK / hod.
Položka v účetním deníku (vedení účetnictví) 20,- CZK / pol.
Sestavení daňového přiznání (z podkladů) 1.800,- CZK / DPFO-PO
Cestovné 8,90 CZK / km

Paušál za projekt

Oblasti využití

 • střední a velké projekty
 • projekty s uceleným zadáním
 • střední a větší firmy s rozsáhlejšími potřebami
 • projekty s předpokladem využití celého procesu (analýza, návrh, exekuce, zpětná vazba)
 • samostatné tréninky a analýzy

Příklady

 • revize fungování vnitrofiremních procesů, návrhy řešení a implementace
 • revize a změna finančního řízení podniku, nastavení reportingu a controllingu
 • převedení lokálního účetnictví do mezinárodního formátu (IFRS, US GAAP)
 • analýza, formulace a trénink v oblasti firemní kultury
 • nastavení systému hodnocení a motivace pracovníků a zaškolení managementu
 • dílčí restrukturalizace

Podíl na zisku / obratu / hodnotě transakce

Oblasti využití

 • velké projekty
 • projekty se strategickým cílem
 • střední a velké firmy s rozsáhlejšími potřebami
 • projekty s předpokladem využití celého procesu (analýza, návrh, exekuce, zpětná vazba)
 • dlouhodobá spolupráce

Příklady

 • akvizice a prodej podniku
 • rozsáhlé restrukturalizace
 • návrh a exekuce nové marketingové strategie