Navigace: Jsme tu / Kdo jsme?

Kdo jsme

Společnost PH PROFIT vznikla jako přirozená reakce na poptávku firem, které stojí před zásadními vnitřními změnami s cílem „být silnější a úspěšnější“. Každá strukturální změna předpokládá volné kapacity (dostatek času, koncentrovaný tým), nezávislý pohled a objektivní informace. Situace, kdy majitelé a manažeři firem sami cítí nutnost změn, je v současném turbulentním ekonomickém prostředí naprosto obvyklá. Odráží skutečnost, že vývoj úspěšných firem ve středoevropském regionu byl v posledních dvaceti letech nebývale dynamický. Mnoho firem expandovalo ve velmi krátkém čase, prožili již několik „životních cyklů“, které ve stabilním prostředí trvají i desítky let a ve spojení se schopnostmi a nadstandardním nasazením svých majitelů a manažerů využily mimořádný růstový potenciál rozvíjejících se trhů. Situace se však mění. Z malých firem se staly firmy velké, růst trhu zpomaluje, konkurence sílí, zaměstnanci jsou často motivováni nesprávnými a zastaralými metodami, nebo na svou práci již v současném prostředí nestačí. A nyní je nejvyšší čas reagovat – ujistit se, že firma stojí na pevných základech a její vnitřní fungování odpovídá aktuálním potřebám vnějšího prostředí. V praxi tedy prověřit, že firma skutečně využívá svůj potenciál, pracuje správně a se správnými informacemi, zná svoje možnosti a také jich aktivně využívá a především, že se opírá o efektivní tým a vnitřní procesy, který garantují další řízený rozvoj firmy. Krokem, který musí po takové analýze následovat je konkrétní formulace a realizace potřebných změn.

Je velmi těžké správně vyhodnotit takovou potřebu zevnitř „fungující“ firmy. Často je také velmi složité si připustit, že taková nezávislá revize a následné změny jsou opravdu nutné. Navíc pro většinu českých nebo regionálních firem není vždy dostupné a vhodné si najmout obří konzultantskou firmu, s vysokými fixními náklady, nedostatečnou pružností a vlastní obecnou a velmi teoretickou metodikou. Velké konzultantské firmy obvykle nemohou pomoci v situacích, kdy je třeba detailní a cílené řešení velmi konkrétních zadání. V takové situaci je možné využít služeb společnosti PH PROFIT – společnosti, která pomocí skutečných odborníků z praxe bude hledat nezávislé, optimální a především unikátní řešení právě pro Vaší firmu. Po základní analýze a důsledném pochopení zadání postaví společnost PH PROFIT právě pro Vás takový tým, který bude potřebný a plně kompetentní. Proto využíváme tým externích spolupracovníků a zavedených společností s letitými praktickými zkušenostmi ve svých oborech. Kombinací takových specialistů dosáhneme maximální efektivnosti při řešení velmi komplexních nebo třeba jen dílčích zadání v oblastech:

  • zajištění funkčnosti skutečného finančního řízení firmy = PH PROFIT – finance
  • přípravy společnosti na zásadní strukturální změnu (akvizice, prodej, restrukturalizace) = PH PROFIT – rozvoj
  • nastavení optimálních nástrojů v oblasti řízení a motivace lidských zdrojů = PH PROFIT – tým
  • prověření tržního potenciálu firmu a spolupráce na formulaci marketingové strategie = PH PROFIT – trh

To vše s plně sdíleným hlavním cílem: „Maximalizovat hodnotu Vaší společnosti a Vašich značek prostřednictvím zvyšování tržního podílu, dlouhodobého a stabilního růstu prodejů a především dosahováním požadovaného zisku“.

 

Reference