Navigace: Jsme tu / Co umíme? / Rozvoj

Rozvoj

  • akvizice včetně vyhledávání příležitostí, vedení procesu akvizice na straně kupujícího
  • restrukturalizace a nákladová optimalizace
  • příprava společnosti nebo její části na prodej včetně vyhledávání potenciálních zájemců manažerské prezentace a vyjednávání na straně prodávajícího
  • změna systému řízení (rozhodovací procesy, schvalovací procesy, komunikace)