Navigace: Jsme tu / Co umíme? / Trh

Trh

  • příprava marketingové strategie včetně stanovení pozice značky a návrhu komunikační strategie
  • prezentace společnosti, jejích výrobků a služeb včetně vývoje obalů a prezentačních materiálů
  • tržní výzkumy
  • typologie spotřebitele / zákazníka a návazné řešení mediálního mixu
  • identifikace optimálních prodejních kanálů
  • vyjednávání se zákazníky s cílem dosáhnout dlouhodobý a vyrovnaný obchodní vztah