Navigace: Jsme tu / Co umíme? / Tým

Tým

  • rozvoj týmu formou interaktivních tréninkových programů s okamžitou zpětnou vazbou
  • nastavení systému hodnocení spolupracovníků dle potřeb a zaměření společnosti včetně školení vedení
  • formulace a implementace firemní kultury a její napojení na systém motivace, hodnocení a rozvoje
  • vnitřní audit organizační struktury a její adaptace
  • nastavení objektivního systému hodnocení a motivace týmu
  • výběr a nezávislé hodnocení kandidátů na pozice ve středním a vrcholovém vedení společnosti